ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ SYM VF185»

  1. Προθεσμία συμμετοχής στο διαγωνισμό: Συμμετοχή στον διαγωνισμό

από την Τετάρτη 07/01/2019 ώρα 19:00μ.μ.. έως τη 18/01/2019 ώρα 17:00μ.μ..

  1. Δικαίωμα συμμετοχής.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα μίας μόνο συμμετοχής στον Διαγωνισμό, με την προϋπόθεση ότι θα συμπληρωθεί σωστά η φόρμα συλλογής στοιχείων.

  1. Συμπλήρωση φόρμας συμμετοχής. Υποχρεωτικά:

(α) κλικάρεται (ενεργοποιείται) ένα από τα checkboxes με την τιμή που πιστεύετε ότι θα βγει στην αγορά το νέο VF185

(β) συμπληρώνονται τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

(γ) κλικάρεται (ενεργοποιείται) το checkbox «Συμφωνώ με Πολιτική τήρησης προσωπικών δεδομένων και έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής  του διαγωνισμού.»

Κατόπιν συμπλήρωσης της φόρμας,  αποδοχής των όρων συμμετοχής και Υποβολής της  φόρμας, θα εμφανίζεται ένα ευχαριστήριο μήνυμα.

Ο συμμετέχων θα λαμβάνει επιβεβαιωτικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε στη φόρμα συμμετοχής επιβεβαιώνοντας τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό.

  1. Ανάδειξη νικητών: Δικαιούχοι της έκπτωσης ύψους 200€ για την αγορά ενός SYM VF185, θα είναι οι πρώτοι δέκα (10) που θα προχωρήσουν σε αγορά ενός SYM VF185 από όσους συμμετέχοντες έχουν απαντήσει σωστά έχοντας λάβει μία μόνο συμμετοχή. Με την λήξη του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί μέσω του διαδικτυακού τόπου www.sym.gr η προτεινόμενη Λιανική Τιμή Πώλησης.
  2. Ειδοποίηση Συμμετεχόντων/Νικητών. Με την ανακοίνωση της σωστής απάντησης, οι συμμετέχοντες, θα λάβουν ενημερωτικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσαν στη φόρμα συμμετοχής, με την ανακοίνωση της σωστής απάντησης στην ερώτηση του διαγωνισμού, με τους συμμετέχοντες που απάντησαν σωστά στο διαγωνισμό να λαμβάνουν και εκπτωτικό κουπόνι αξίας 200€ για την αγορά ενός SYM VF185.
  3. Χρήση Εκπτωτικού Κουπονιού: Η χρήση του εκπτωτικού κουπονιού από τον δικαιούχο/νικητή, μπορεί να γίνει μέχρι 30/04/2019 και μέχρι την εξαργύρωση των 10 πρώτων εκπτωτικών κουπονιών από τους δικαιούχους.  Η χρήση του εκπτωτικού κουπονιού γίνεται κατά τη διαδικασία αγοράς ενός VF185, μέσω επίσημου συνεργαζόμενου καταστήματος  της SYM στην Ελλάδα, με την επίδειξή της αστυνομικής ταυτότητας και αποκλειστικά για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του δικαιούχου της έκπτωσης. Ο συνεργάτης θα επιβεβαιώσει το δικαίωμα παροχής έκπτωσης στον δικαιούχο αφού επιβεβαιώσει με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ότι ο δικαιούχος είναι μέσα στους πρώτους 10 πανελληνίως που δικαιούνται να τύχουν της έκπτωσης 200€ για το SYM VF185. Οι 10 δικαιούχοι που θα εξαργυρώσουν το κουπόνι της έκπτωσης των 200€ θα ανακοινωθούν και στο www.sym.gr
  4. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει πλήρως την ιδιωτικότητα των χρηστών/συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και την ασφάλεια των δεδομένων τους, σε πλήρη εναρμόνιση με την κείμενη ευρωπαϊκή (Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2016/679) και εθνική νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για όσο χρονικά διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση της -παρούσας σύμβασης και για την εξαργύρωση των εκπτώσεων από τους νικητές. Τα δεδομένα των χρηστών/ συμμετεχόντων εκτός των δικαιούχων/νικητών, διαγράφονται άμεσα με το πέρας του διαγωνισμού και δεν χρησιμοποιούνται για περαιτέρω επεξεργασία. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων των χρηστών/ συμμετεχόντων μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (www.sym.gr).
  5. Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού: Οι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.sym.gr.