ΤΥΠΟΣΚΙΝΗΤΗΤΡΑΣΤΡΟΧΟΙΙΣΧΥΣΤΙΜΗ με ΤΤ
ORBIT-III 50
ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ12″3,0 ps1.995 €
MIO 50ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ10″3,7 ps2.195 €
SYMPHONY 50
ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ16″3,0 ps2.195 €
FIDDLE 50ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ12″3,0 ps2.245 €
JET14 50 ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ14″3,0 ps2.345 €
SYMPHONY ST 50
ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ16″3,0 ps2.495 €

Electric 50

e-Mio 50
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ10″2260W2.795 €
SYMPHONY 125 CARGO ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ16″
11,5 ps2.345 €
SYMPHONY CARGO PRO 125 Business
ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ16″11,5 ps2.495 €
SYMPHONY SR125 ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ16″11,5 ps2.245 €
SYMPHONY SR 125 ABS
ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ16″11,5 ps2.395 €
SYMPHONY 125
ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ16″11,5 ps2.495 €
ORBIT III 125ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ12″11,5 ps2.195 €
FIDDLE 125 TOP BOX ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ12″11,5 ps2.595 €
FNX 125 ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ12″11,5 ps2.695 €
JET 14 125 ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ14″11,5 ps 2.595 €
JET14 L/C 125 ABS
ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ14″12,6 ps2.875 €
SYMPHONY ST 125 ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ16″ – 14″11,5 ps2.665 €
SYMPHONY ST 125 L/C ABS ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ16″ – 14″12,6 ps2.775 €
JET X 125
ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ14″12,6 ps2.975 €
JET X 125 ABS TCS
ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ14″12,6 ps3.230 €
ADX 125 ABS TCS
ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ13″12,3 ps3.595 €
SYMPHONY 200ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ16″
12,5 ps
2.595 €
SYMPHONY ST 200
TOP BOX
ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ16″-14”
12,5 ps
2.795 €
JET14 200ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ14″
12 ps
2.995 €
WILD 160ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ13″-12”16 ps3.495 €
JOYRIDE 300 16″TCS ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ16″ – 14″26 ps4.795 €
HD 300 TCS ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ16″26 ps4.795 €
CRUISYM α 300 TCSΥΓΡΟΨΥΚΤΟ
14″ – 13″
26,4 ps
5.145 €
MAXSYM 400 TCS ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ
15″ – 14″
34 ps
5.945 €
MAXSYM TL 508 TCS ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ

15″ – 14″
46 ps
8.295 €
VF 125
ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ 17″
9,7 ps2.495 €
NH T 200ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ19″ – 17″18,4 ps2.995 €
VF 185 ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ
17″
18 ps3.195 €
NH T 300ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ19″ – 17″24 ps3.765 €

Υπολογισμός Δόσης

Loading
Loading