ΤΥΠΟΣΚΙΝΗΤΗΤΡΑΣΤΡΟΧΟΙΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗΤΙΜΗ με ΤΤ
ORBIT-II 50ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ12″3,6 ps1.745 €
CROX 50 ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ12″3,6 ps1.745 €
JET4 50 ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ12″3,6 ps1.745 €
SYMPHONY S 50ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ16″3,6 ps1.895 €
FIDDLE-IIΙ 50 TOP-BOX ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ12″3,6 ps1.995 €
MIO 50iΑΕΡΟΨΥΚΤΟ10″3,7 ps1.945 €
JET14 50 ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ14″3,0 ps2.095 €

Electric 50

e X’pro
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ12″1600W2.225 €
MASK 125ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ12″10,5 ps
1.995 €
CROX 125ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ12″10,5 ps1.995 €
JET4 125 ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ12″10,5 ps1.995 €
SYMPHONY SR125 ABSΑΕΡΟΨΥΚΤΟ16″11,5 ps1.995 €
SYMPHONY 125 CARGO ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ16″
11,5 ps2.095 €
X’Pro 125 ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ12″11,5 ps2.195 €
JET 14 125 A/C ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ14″11,5 ps 2.245 €
ΜΙΟ 125ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ10″
9,6 ps
2.325 €
FIDDLE-IΙΙ 125 TOP BOXΑΕΡΟΨΥΚΤΟ12″
10,2 ps2.365 €
SYMPHONY ST 125 A/C ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ16″ – 14″11,5 ps2.345 €
SYMPHONY ST 125 L/C ABS ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ16″ – 14″12,6 ps2.595 €
JET X 125
ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ14″12,6 ps2.795 €
FIDDLE-IΙΙ 200 TOP BOXΑΕΡΟΨΥΚΤΟ12″
12 ps2.495 €

JET14 200ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ14″
12 ps
2.695 €
SYMPHONY ST 200 TOP BOXΑΕΡΟΨΥΚΤΟ16″-14”
12,5 ps
2.695 €
DRG 160ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ13″ – 13″
15 ps
3.195 €
JOYRIDE 200 SΥΓΡΟΨΥΚΤΟ
13″ – 12″
17 ps3.295 €

CITYCOM S 300
ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ
16″
27,5 ps
3.890 €
HD300 TOP BOXΥΓΡΟΨΥΚΤΟ
16″
27,5 ps
3.990 €
CRUISYM 250ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ
14″ – 13″
21,5 ps
4.095 €
CRUISYM α 300ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ
14″ – 13″
26,4 ps
4.895 €
MAXSYM 400 ABS / TCS ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ
15″ – 14″
34 ps
6.295 €
MAXSYM 600 SE ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ
15″ – 14″
45,5 ps
6.295 €
MAXSYM TLΥΓΡΟΨΥΚΤΟ15″ – 14″41 ps7.195 €
MAXSYM TL 508 ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ

15″ – 14″
46 ps
7.895 €
VF 125
ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ 17″
9,7 ps1.995 €
NH X 125
ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ 17″
10,3 ps2.595 €
NH T 125ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ 19″ – 17″
10,3 ps2.695 €
VF 185 ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ
17″
18 ps2.795 €
NH T 200ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ19″ – 17″18,4 ps2.795 €