ΕΠΩΝΥΜΙΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΩΛΗΣΕΙΣSERVICEΑΝΤΑΛ/ΚΑ
ΙΚΑΡΙΑΤΣΙΩΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ
ΤΗΛ. 2275023361

x

ΙΚΑΡΙΑΤΣΑΠΑΛΙΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΜΠΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΤΗΛ. 2275031887

ΛΕΣΒΟΣΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙA E.EΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥΣΗΣ 24
ΤΗΛ. 2251020495

ΛΕΣΒΟΣΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣΑΕΡ.ΓΙΑΝΝΑΡΕΛΛΗ 44Γ
ΤΗΛ. 2251042871

x

ΛΕΣΒΟΣΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.2ο χλμ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ
ΤΗΛ. 2251040990

ΛΕΣΒΟΣΚΟΝΤΕΛΕΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΡΟΔΟΣ ΑΕΡ.ΓΙΑΝΑΡΕΛΛΗ (ΠΟΤΑΜΟΣ)
ΤΗΛ. 2251044991

x

x

ΛΗΜΝΟΣΦΤΩΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ1ο χλμ. ΜΥΡΙΝΑΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΤΗΛ. 2254023394

ΣΑΜΟΣΜΑΝΩΛΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ε.Π.ΕΚΑΝΑΡΗ
ΤΗΛ. 2273022505
alexmano@otenet.gr
www.facebook.com/SymSamos

ΣΑΜΟΣΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.ΒΛΙΑΜΟΥ 9 / ΝΕΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ
ΤΗΛ. 2273034523

ΧΙΟΣΓΕΩΡΓΑΛΑΣ K. ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΑΛΟΥΤΑ 89
ΤΗΛ. 2271042528
georgalas.chios@gmail.com